2019
 26 januari


  NBV koninginnenteeltdag.

  Austerlitz


Geweest


 9 maart


  Algemene Ledenvergadering plus lezing.   Austerlitz


 Geweest


18 april


  informatieavond in Tull en ’t Waal op 18   april om 19.30 uur


11 mei

  Beknopte cursus koninginnenteelt in   Schalkwijk en Tull en ’t Waal.

  Programma.28 september


  Mentorenbijeenkomst

  Najaars-ledenbijeenkomst

  Austerlitz (Kerkzaal)

Agenda 2019

2019

januari-februari-maart-april–mei-juni-juli-augustus-september-oktober-november-december