De doelstellingen van de VCI


Wat is de VCI

De VCI is een Vereniging van imkers met het Carnica ras.

 

Wat wil de VCI

Het imkeren met Carnica' s bevorderen.


Hoe wil de VCI dat bereiken