Lid worden van de VCI


Als u lid wilt worden van de VCI,  kunt u contact opnemen met de secretaris: 

Tineke Brascamp   

Bosweg 12, 6704 AM Wageningen


                    telefoon 0317-416331


                    

                    
Contributie : 20 euro per jaar

U kunt uw contributie voldoen op

bankrekening nr. NL29TRIO 0254850138

                           (BIC TRIONL2U)

tnv “Vereniging  van Carnica Imkers” (in Rossum) met vermelding van “contr 201..” en uw naam.
Het opzeggen van het lidmaatschap van de VCI doe je uiterlijk op

30 november voorafgaand aan het nieuwe jaar. Bij latere opzegging is de contributie  van het nieuwe jaar verschuldigd.


Aanbeveling:

Neem de emailadressen van onze penningmeester en secretaris op in de lijst met contactpersonen van uw email-systeem. Dan komen hun emails niet in een map met ongewenste email / spam.

( penn@verenigingvancarnicaimkers.nl ; secr@verenigingvancarnicaimkers.nl  )


                                        

                                        

  aanmelden via email