Reizen naar bevruchtingstations

Elk bevruchtingsstation maakt bekend welke darrenvolken er dit jaar staan. Zoek het station uit waar je je mooie koninginnetjes wilt laten bevruchten, in Nederland of in Duitsland. Kijk welke voorwaarden ze stellen voor de aanlevering.
Ga je met je  bevruchtingskastjes de grens over? Vraag dan 2 weken tevoren bij de NVWA een exportkeuring aan (verplicht). Raadpleeg daarvoor onze handleiding. Let op: deze keuring is gratis, als gevolg van de Kamermotie Jacobi. Komt er toch een factuur, dan bezwaar maken!

Voor aanlevering op Duitse bevruchtingsstations en ook voor ‘Kreverhille’ is bovendien een AVB-vrijverklaring nodig. Het Brabants Veterinair Laboratorium kan de analyse doen (voederkransonderzoek naar sporen van Amerikaans Vuilbroed); VCI-leden hebben enige korting en betalen in 2021 per mengmonster van max. 6 volken €43 plus € 7,50 administratiekosten excl. BTW (21%). Men ontvangt de uitslag via bestuurslid Ad van Houten, en ontvangt later een rekening.

Informeer bij de VCI welke mogelijkheden er zijn voor gezamenlijk transport van de bevruchtingskastjes (EWK’s) naar het station van je keuzes.

In zijn presentatie voorjaar 2017 voor de VCI ging F.K. Tiesler uitvoerig in op inrichting en beheer van (Duitse) bevruchtingsstations.

Bij Leesvoer vind je ook enkele presentaties over de spelregels die gelden bij het aanleveren van de volkjes in EWK’s, en wat daaraan voorafgaat.