Teelt- en bevruchtingsstations in Nederland

Stichting Station voor Carnicateelt – teeltstation Schiermonnikoog (‘Schier’)

De doelstelling van deze Stichting is het telen van zachtaardige, raszuivere Carnicakoninginnen voor de belangstellende imker. De imker kan deze koninginnen gebruiken om zijn Carnicabijenvolken raszuiver te houden of om van deze koninginnen na te telen voor het creëren van F1-Carnicavolken. Deze F1-volken zijn over het algemeen zachtaardige productievolken. Helaas maken in 2020 de noodzakelijke maatregelen i.v.m. het Coronavirus in dit jaar het telen op Schier en daardoor de levering van koninginnen onmogelijk. Volgend jaar beter!

Bevruchtingsstation Vlieland

Ook biedt de Stichting Station voor Carnicateelt de mogelijkheid om op het bevruchtingsstation Vlieland eigen gekweekte koninginnen te laten bevruchten. Op dat station staan darrenvolken met koninginnen geteeld door de Werkgroep Beebreed Nederland uit een koningin  geselecteerd door deze Werkgroep in overleg met ‘Schier’. Dit jaar geldt in verband met de Coronacrisis bij de aanlevering van bevruchtingsvolkjes voor Vlieland in Witmarsum (Fr.) een speciaal protocol.

Teelt- en bevruchtingsstation Kreverhille

‘Kreverhille’ is een landbevruchtingsstation in Ossenisse, Zeeuws-Vlaanderen. Het wordt beheerd door een Belgische vereniging. Bij dit station kan men terecht voor raszuivere koninginnen en ook om jonge koninginnen te laten bevruchten. Zie voor bijzonderheden de website Kreverhille