Teelt- en bevruchtingsstations in Nederland

Stichting Station voor Carnicateelt – teeltstation Schiermonnikoog (‘Schier’)

De doelstelling van deze Stichting is het telen van zachtaardige, raszuivere Carnicakoninginnen voor de belangstellende imker. De imker kan deze koninginnen gebruiken om zijn Carnicabijenvolken raszuiver te houden of om van deze koninginnen na te telen voor het creëren van F1-Carnicavolken. Deze F1-volken zijn over het algemeen zachtaardige productievolken. Helaas maken in 2020 de noodzakelijke maatregelen i.v.m. het Coronavirus in dit jaar het telen op Schier en daardoor de levering van koninginnen onmogelijk. Volgend jaar beter!

Bevruchtingsstation Vlieland

Ook biedt de Stichting Station voor Carnicateelt de mogelijkheid om op het bevruchtingsstation Vlieland eigen gekweekte koninginnen te laten bevruchten. Op dat station staan darrenvolken met koninginnen geteeld door de Werkgroep Beebreed Nederland uit een koningin  geselecteerd door deze Werkgroep in overleg met ‘Schier’. In 2020 gold in verband met de Coronacrisis bij de aanlevering van bevruchtingsvolkjes voor Vlieland in Witmarsum (Fr.) een speciaal protocol .
Voor regels en voorwaarden voor aanlevering van bevruchtingskastjesvolkjes in 2021 zie de meest recente folder van het bevruchtingsstation.

Teelt- en bevruchtingsstation Kreverhille

‘Kreverhille’ is een landbevruchtingsstation in Ossenisse, Zeeuws-Vlaanderen. Het wordt beheerd door een Belgische vereniging. Bij dit station kan men terecht voor raszuivere koninginnen en ook om jonge koninginnen te laten bevruchten. Zie voor bijzonderheden de website Kreverhille

Kunstmatige inseminatie (‘Künstliche Besamung’)

En niet te vergeten, de mogelijkheid van KI, bijvoorbeeld via Teeltstation Imkerij van der Molen. Insemineren van koninginnen na afspraak mogelijk. Voor meer informatie zie https://www.imkerijvandermolen.nl/koninginneteelt/kunstmatige-inseminatie/  Op 5, 12 en 19 juni 2021 zijn in samenwerking met de VCI drie KI-sessies van een dag gepland, respectievelijk in Boxtel (al volgeboekt), Zuidlaren en Tull en ’t Waal.  Ook niet-leden van de VCI zijn welkom. Klik hier voor een aanmeldingsformulier.