Actievolkjes voor basiscursisten

Ook in 2022 is er een volkjesactie!

Jaarlijks helpt de VCI tientallen cursisten van de basiscursus Bijenhouden aan een eerste Carnica-volkje. Wie binnenkort het diploma krijgt – of het vorig jaar of eervorig jaar heeft behaald – kan meedoen aan onze actie. Aanmelden uiterlijk 31 mei.

Voorwaarden:

De kandidaat:

  • gaat de basiscursus met goed gevolg afronden
  • kiest om te gaan imkeren met carnicabijen
  • heeft of krijgt een plaats om de bijen te gaan houden
  • zorgt zelf voor kast e.d.
  • krijgt ondersteuning van een lokale of regionale mentor (of vci-mentor)
  • meldt zich persoonlijk aan als lid van de VCI voor 2x €20=€40 voor de eerste 2 jaar (met daarna automatische verlenging tot wederopzegging). Direct aanmelden kan via het contactformulier ‘Volkjesactie’.
  • betaalt per omgaande na ontvangst van de factuur. Zie ook de pagina ‘ VCI-lid worden? ‘ .

en krijgt hiervoor:

  • een zesraams Carnicavolkje met een F1-koningin (P=raszuiver ; F1=eerste nateelt)
  • instructie/begeleiding van de VCI /een lokale mentor.

Levering in juni/juli. Bij onvoldoende beschikbare volkjes wordt geloot (was eerder nog niet nodig).

Meer weten? Neem dan contact op met de secretaris.