VCI-lid worden?

Dat kan via een van beide formulieren onderaan de pagina.

  • Formulier 1 is voor een lidmaatschap zonder meer, ad €20 per jaar.
  • Formulier 2 is voor een lidmaatschap plus een gratis ‘actievolkje’ dat alleen bedoeld is voor (recente) basiscursisten, die tegelijk voor het volgende jaar betalen (= totaal dus €40).
    Kijk eerst hier voor de voorwaarden!

Het verschuldigde bedrag binnen 10 dagen na aanmelding te voldoen via bankrekening NL29TRIO0254850138  (BIC TRIONL2U) t.n.v. Vereniging  van Carnica Imkers onder vermelding van de naam van het nieuwe lid. Machtiging tot automatische incasso is vanaf het volgende jaar mogelijk.

Opzeggen van het lidmaatschap van de VCI uiterlijk op 30 november. Na die datum wordt het lidmaatschap automatisch nog met een jaar verlengd.

  • Adreswijzigingen etc. graag zo snel mogelijk doorgeven aan de secretaris.
  • Wil je alle drie de emailadressen: secr@verenigingvancarnicaimkers.nl, secretarisvci@gmail.com en penn@verenigingvancarnicaimkers.nl  opnemen in je adresboek? Dan raken informatieve VCI-berichten en nieuwsbrieven niet in de map met ongewenste mail.

Formulier 1: Aanmelden lidmaatschap VCI

Formulier 2: Aanmelden ‘Volkjesactie’ (lidmaatschap VCI met actievolk)Lees eerst de voorwaarden
LET OP: AANMELDEN VOOR EEN ACTIEVOLK in 2022 UITERLIJK 31 mei. 

Neem bij vragen contact op met de secretaris of maak gebruik van het contactformulier.