Activiteiten

Voor 2021 is niet te voorzien in hoeverre groepsactiviteiten door kunnen gaan, volg de website.

21 januari (online) webinar met 2 sprekers. Leden hebben bericht gehad.

Algemene ledenvergadering 18 maart, digitaal, nader bericht volgt.

Doppenprojecten

Actievolkjes

Eendaagse cursus koninginnenteelt, tevoren informatieavond

Najaarsledenbijeenkomst

Mentorenbijeenkomst