Activiteiten

Voor 2022 is niet te voorzien in hoeverre groepsactiviteiten door kunnen gaan, volg de website.

De (online) VCI-webinar van 21 januari 2021 is hier terug te zien.

3 Maart, online lezing, nadere info volgt

De Algemene ledenvergadering is dit jaar op zaterdag 12 maart, hopelijk fysiek maar mogelijk digitaal

Doppenprojecten

Actievolkjes

Eendaagse cursus koninginnenteelt

Najaarsledenbijeenkomst

Mentorenbijeenkomst

KI-sessies

Subsidieproject