Activiteiten

Voor 2021 is niet te voorzien in hoeverre groepsactiviteiten door kunnen gaan, volg de website.

De (online) VCI-webinar van 21 januari is hier terug te zien.

Algemene ledenvergadering 18 maart, digitaal, nader bericht volgt.

Doppenprojecten

Actievolkjes

Eendaagse cursus koninginnenteelt, tevoren informatieavond

Najaarsledenbijeenkomst

Mentorenbijeenkomst