De vereniging

VCI – voor wie van Carnicabijen houdt

Ons doel is: imkeren met Carnicabijen bevorderen. Hoe bereiken we dat?

  • Fungeren als coördinatiepunt voor haar leden
  • Bevorderen van het onderlinge contact van de leden
  • Actief verzamelen en verspreiden van informatie over het Carnicaras.
  • Uitwisselen van kennis en ervaring van het imkeren met Carnica’s.
  • Vraagbaak zijn voor Carnica’s en geven van adviezen
  • Initiëren en ondersteunen van projecten die het imkeren met Carnicabijen bevorderen
  • Publiceren van de kwaliteitskenmerken van de Carnica.
  • Verzamelen en ter kennis brengen van de mogelijkheden en voorwaarden tot het verkrijgen van raszuiver Carnica-teeltmateriaal en mogelijkheden van bevruchtingsstations in Nederland en aangrenzend buitenland.