Richtlijn mentoren

Wat de rol is van een VCI-mentor staat is samengevat in een beknopte richtlijn .