Carnica van Schiermonnikoog


De stichting heeft een eigen website waar veel meer informatie te vinden is, dan tot nu toe op onze site.

Kijk en beoordeel zelf de site:   

Samenwerking VCI en St Station voor Carnicateelt Schiermonnikoog

De Vereniging voor Carnica Imkers en de Stichting Station voor Carnicateelt hebben een doelstelling die voor een belangrijk deel parallel loopt. Namelijk het streven om het imkeren met de Carnicabij te bevorderen en mogelijk te maken.

Om dit doel te bereiken heeft de VCI vanuit de leden een groep mentor-imkers gevormd, die mede kunnen zorgen voor de begeleiding van imkers die op de zachtaardige Carnica-bij willen overstappen. De mentor-imkers praktiseren dit onder meer door inhoud te geven aan het Ombouwproject van de VCI.

De Stichting Station voor Carnicateelt (verder te noemen SSC) teelt op het waddeneiland Schiermonnikoog Carnica-koninginnen op bestelling voor de imker.

In de bijenpopulatie van de SSC op Schiermonnikoog is jarenlang geselecteerd op vooral zachtaardigheid en vaste raatzit. In 2006 zijn ruim 200 koninginnen afgeleverd.

Bij de SSC wordt meermalen gevraagd naar koninginnen met een startervolkje (drieramer). Hieraan kan de SSC alleen slechts in een enkel geval voldoen, terwijl dit veel beter zou zijn als hiervoor een structurele oplossing zou zijn.

Samenwerking

Om meer imkers op de Carnica-bij over te laten gaan doet zich het probleem voor dat de imker, die hiermee wil aanvangen, niet over Carnica’s beschikt. Als een koningin bij de SSC wordt besteld moet de imker zelf voor een volkje zorgen waar de koningin kan worden ingevoerd. Als dan geen bijen worden gebruikt van het Carnicaras, dan mislukt de vaak de beoogde overgang en rest de teleurstelling. Velen zullen dan afhaken, en dat is uiteraard jammer.

De mentoren van de VCI kunnen een heel belangrijke rol vervullen door de helpende hand te bieden.

De lijst van mentoren staat op deze website van de VCI